Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, оперативне вирішення порушених у цих зверненнях питань, задоволення законних прав та інтесів громадян є одним з пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування міста, обов'язком посадових і службових осіб цих органів і службових осіб цих органів, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності у місті.