Оголошення  конкурсу на  зайняття  посади керівника   КНП  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської  селищної ради.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я», рішення селищної  ради від  11.03.2021  р. № 8/6-148  «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника коммунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської селищної ради.

Найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської  селищної ради.

Скорочене найменування українською мовою: КНП «ЦПМСД  Нікольської селищної ради».

Юридичне та фактичне місцезнаходження: Україна, Донецька  область, смт Нікольське, вул. Свободи, 1, поштовий індекс – 87000

Основні напрями діяльності: Основною метою діяльності є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території  Нікольської  об’єднаної територіальної громади  Донецької  області, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»   Нікольської  селищної ради затверджено рішенням сесії селищної ради від 30.12.2020 р. № 8/3-39 (Статут додається).

Структура підприємства :
Структура підприємства включає :

Адміністративно-управлінський відділ.

Допоміжні  підрозділи, у тому числі  господарчі.

Лікувально - профілактичні підрозділи ( амбулаторії, які можуть включати  фельдшерські пункти, медичні пункти)

Умови оплати праці керівника Підприємства із зазначенням істотних умов контракту: Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального Підприємства охорони здоров'я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.
  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №792. За рішенням органу управління можуть встановлюватися надбавки та доплати відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Вимоги до претендента:
Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі медицини   та спеціалізація "Організація і управління охороною здоров'я".
Стаж роботи за основною спеціальністю  не  менше 3 років, стаж роботи на керівних посадах  не менше одного   року.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію  й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити презентацію себе, як майбутнього керівника та особистості, а також проект плану розвитку господарської та фінансово-економічної діяльності Підприємства на середньострокову перспективу (три – п`ять років), в якому передбачаються:

план реформування Підприємства протягом одного року;
заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
власне бачення мети, цінностей та завдань Підприємства, кроки по створенню ефективного Підприємства;
розвиток кадрового потенціалу та підвищення професійного рівня працівників Підприємства;
пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;
пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.


Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 

Документи, окрім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з  23.04.2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 22.05.2021 року.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:

87000, смт Нікольське, вул. Свободи, 87 , приміщення адміністративної будівлі виконавчого комітету  Нікольської  селищної ради, к. 34


Дата проведення конкурсу:

25.05.2021 року о 13.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

Місце проведення конкурсу та адреса: смт Нікольське, вул. Свободи, 87, приміщення адміністративної будівлі виконавчого комітету   Нікольської  селищної ради.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (0
6246) 2-01-42, 0986773232

е-mаіl: 

volodselrada@ukr.net

 

ЗАЯВА

 

Заява про конфлікт інтересів

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 

ЗГОДА

 

СТАТУТ