Відповідно до рішення виконкому Нікольської селищної ради від 09 червня 2021 року №82 “Про покладення обов’язків з видачі довідок та   затвердження  Порядку видачі   довідок   відділом   «Центр  надання  адміністративних послуг» виконавчого комітету Нікольської селищної  ради  обов’язки щодо видачі довідок про  склад сім’ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, про реєстрацію місця проживання особи, про реєстрацію місця перебування особи,  про зняття з реєстрації місця проживання,  про відсутність відомостей про реєстрацію місця проживання особи (надалі – довідка)  покладено на адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Нікольської селищної ради та на державного реєстратора.

 Також рішенням виконкому затверджений порядок видачі довідок:

 

   1. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб видається власнику (співвласнику) житлового приміщення/будинку, зареєстрованій у житловому приміщенні/будинку особі чи їх  законному представнику на підставі:

        - письмової заяви встановленої форми;

        - паспортних документів усіх зареєстрованих осіб;

- свідоцтва про народження зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку неповнолітніх дітей;

         - свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу зареєстрованих осіб;  

-  документа про право власності чи користування житлом;

-  будинкової книги (за наявності).     

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

                 -  паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу представника;

                  - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім   випадків, коли законним представником є батьки, усиновлювачі тощо.

        2. Довідка про реєстрацію місця проживання особи  видається за запитом самої особи або її законного представника на підставі:

        - письмової заяви встановленої форми;

         - паспорта або паспортного документа особи, що звернулася за довідкою; - свідоцтва про народження дитини ( у разі витребування довідки про реєстрацію місця проживання  неповнолітніх дітей);

        - будинкової книги (за наявності).        

        У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

         - паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу представника;

         - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законним представником є батьки, усиновлювачі тощо.

        3.  Довідка про реєстрацію місця перебування особи видається за запитом самої особи або її законного представника на підставі:

        - письмової заяви встановленої форми ;

        - паспорта або паспортного документа, довідки про звернення за захистом в Україні особи,  що звернулася за довідкою;

        - свідоцтва про народження дитини (у разі витребування довідки про реєстрацію місця перебування неповнолітніх дітей);

- будинкової книги (за наявності).        

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

- паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу представника;

         - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законним представником є батьки, усиновлювачі тощо.

         4. Довідка про зняття з реєстрації місця проживання видається за запитом самої особи або її законного представника на підставі:

- письмової заяви встановленої форми ;

- паспорта або паспортного документа особи, що звернулася за довідкою;

- свідоцтва про народження дитини (у разі витребування довідки про зняття з реєстрації місця проживання  неповнолітніх дітей);

        - будинкової книги (за наявності).        

        У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

- паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу представника;

-  документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім  випадків, коли законним представником є батьки, усиновлювачі тощо.

         5. Довідка про відсутність відомостей про реєстрацію місця проживання особи видається власнику/співвласнику житлового приміщення/будинку чи його законному представнику на підставі:         

-   письмової заяви встановленої форми ;         

-   паспорта або паспортного документа особи, що звернулася за довідкою;        

-   документів про право власності на нерухоме майно.       

        У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

-  паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу представника;

         -  документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім  випадків, коли законним представником є батьки, усиновлювачі тощо.

         6. Особа при зверненні за отриманням довідок надає для перевірки оригінали документів, зазначених у пунктах  1,2, 3, 4, 5  цього Порядку.

        7. Забороняється вимагати для видачі довідок інших документів, крім тих, які визначені цим Порядком.

        8. Адміністратор ЦНАП перевіряє надані заявником документ, після чого:

       9. У разі відповідності наявних в Реєстрі відомостей із документами поданими заявником, адміністратор ЦНАП видруковує та видає довідку, що засвідчується підписом адміністратора та скріплюються печаткою.

         10. У разі виявлення неповної, недостовірної інформації або інформації, не підтвердженої відповідними документами, адміністратор відмовляє у видачі довідки.   На прохання заявника адміністратор ЦНАП складає письмову відмову, у якій викладає причини неможливості видачі довідки.         

       11.  Відповідальність за достовірність даних, зазначених у документах та  заяві,  несе особа, яка звертається за отриманням довідки.

 

 СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ДОВІДКИ

 

         1. Видача довідки здійснюється не пізніше одного робочого дня від звернення до адміністратора  ЦНАП.     

         2.  При необхідності додаткового вивчення заяви чи уточнення даних видача довідки здійснюється  не пізніше трьох робочих днів від звернення до адміністратора ЦНАП.

                            СТРОК ДІЇ  ДОВІДКИ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ВІДОМОСТЕЙ

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ

         1.  Довідка про відсутність відомостей про реєстрацію місця проживання  особи дійсна протягом трьох робочих днів.

Фото без опису