КОНТРАКТ

з керівником комунального закладу культури

 

        _смт Нікольське___________                                          «22» листопада 2021 року

           (найменування населеного пункту)

 

     Нікольська селищна рада

(повне найменування органу управління закладу культури)

в особі  селищного голови  МІТЬКО Василя Михайловича,  з однієї сторони, 

                                         (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

та громадянин  ЛОЗІНСЬКИЙ Василь Олександрович,  іменований далі - Керівник, з іншої сторони,                 

разом Сторони, уклали цей Контракт про те, що ЛОЗІНСЬКИЙ Василь Олександрович призначається на посаду директора комунального закладу Нікольський селищний будинок культури Нікольської селищної ради Донецької області   на термін з 22 листопада 2021 року  по 21 листопада 2026 року.

 

Керівник здійснює керівництво Закладом культури, організовує його творчу, господарську, соціально-побутову та інші види діяльністі, забезпечує виконання завдань Закладу культури, передбачених законодавством, Статутом Закладу культури та цим Контрактом.

 

забезпечувати виконання програм розвитку Закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на другому засіданні комісії з конкурсного добору керівника комунального закладу культури Нікольський селищний будинок культури Нікольської селищної ради Донецької області   від 17 листопада 2021 року (в межах бюджетних асигнувань Закладу культури) 

 

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням  матеріальних цінностей;

 

інформує про галузеву політику, нормативно-правові акти з питань фінансово-економічної діяльності та реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Закладом культури майна;

 

організовує та здійснює контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених діючим законодавством, Статутом Закладу культури та цим Контрактом.

 

Критерії оцінювання праці керівника Закладу культури :

 

а) наявність  позитивних результатів діяльності комунального Закладу культури на напрямками, визначеними Статутом комунального Закладу культури;

 

 б) особистий внесок Керівника закладу  в загальні результати роботи комунального Закладу культури;

 

 в) розробка, реалізація та впровадження  програм, проектів, грантів та інноваційних ідей;

 

 г) якісне і вчасне виконання рішень Нікольської селищної  ради, розпоряджень  селищного голови, доручень та завдань  відділу освіти , культури, спорту, туризму та молоді виконавчого комітету Нікольської селищної ради;

 

д)  постійне вдосконалення організації своєї роботи і роботи очолюваного Керівником закладу,  підвищення професійної кваліфікації.

 

За виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці,  доплата за вислугу років залежно від стажу роботи, який дає право на встановлення вказаної доплати, допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу. 

 

За погодженням з Нікольською селищною радою Керівникові додатково можуть встановлюватись надбавки у межах наявних коштів на оплату праці.

 

Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні відповідно до законодавства, а також додаткова оплачувана відпустка за роботу з ненормованим робочим днем тривалістю 7 календарних днів, згідно умов Колективного договору, що діє в Закладі культури.  Керівник визначає час і порядок використання своєї  відпустки за погодженням із Нікольською селищною радою.

 

Крім умов матеріального забезпечення, передбачених пунктами 13 – 14 Контракту, Керівнику можуть бути встановлені інші умови оплати праці, що не заборонені чинним законодавством.

 

Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні відповідно до законодавства, а також додаткова оплачувана відпустка за роботу з ненормованим робочим днем тривалістю 7 календарних днів, згідно умов Колективного договору, що діє в Закладі культури.  Керівник визначає час і порядок використання своєї  відпустки за погодженням із Нікольською селищною радою.

 

Крім умов матеріального забезпечення, передбачених пунктами 13 – 14 Контракту, Керівнику можуть бути встановлені інші умови оплати праці, що не заборонені чинним законодавством.

 

Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

 

Нікольська селищна рада                                          КЗ Нікольський селищний будинок                        

                                                                                      культури Нікольської селищної ради

                                                                                     Донецької області

 

Селищний голова    Василь МІТЬКО                      Директор Василь ЛОЗІНСЬКИЙ

 

______________                                                      _____________

        (підпис)                                                                      (підпис)

     "_22__" _11_ 2021                                                  " _22__" _11 _ 2021

     М.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРАКТ

з керівником комунального закладу культури

 

        _смт Нікольське___________                                          «22» листопада 2021 року

           (найменування населеного пункту)

 

     Нікольська селищна рада

(повне найменування органу управління закладу культури)

в особі  селищного голови  МІТЬКО Василя Михайловича,  з однієї сторони, 

                                         (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

та громадянка ПОВЄТКІНА Ірина Юріївна,  іменована далі - Керівник, з іншої сторони,                 

разом Сторони, уклали цей Контракт про те, що ПОВЄТКІНА Ірина Юріївна призначається на посаду директора комунального закладу Нікольська публічна бібліотека Нікольської селищної ради Донецької області   на термін з 22 листопада 2021 року  по 21 листопада 2026 року.

 

Керівник здійснює керівництво Закладом культури, організовує його творчу, господарську, соціально-побутову та інші види діяльністі, забезпечує виконання завдань Закладу культури, передбачених законодавством, Статутом Закладу культури та цим Контрактом.

 

забезпечувати виконання програм розвитку Закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на другому засіданні комісії з конкурсного добору керівника комунального закладу культури Нікольська публічна бібліотека Нікольської селищної ради Донецької області   від 17 листопада 2021 року (в межах бюджетних асигнувань Закладу культури) 

 

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням  матеріальних цінностей;

 

інформує про галузеву політику, нормативно-правові акти з питань фінансово-економічної діяльності та реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Закладом культури майна;

 

організовує та здійснює контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених діючим законодавством, Статутом Закладу культури та цим Контрактом.

 

Критерії оцінювання праці керівника Закладу культури :

 

а) наявність  позитивних результатів діяльності комунального Закладу культури на напрямками, визначеними Статутом комунального Закладу культури;

 

 б) особистий внесок Керівника закладу  в загальні результати роботи комунального Закладу культури;

 

 в) розробка, реалізація та впровадження  програм, проектів, грантів та інноваційних ідей;

 

 г) якісне і вчасне виконання рішень Нікольської селищної  ради, розпоряджень  селищного голови, доручень та завдань  відділу освіти , культури, спорту, туризму та молоді виконавчого комітету Нікольської селищної ради;

 

д)  постійне вдосконалення організації своєї роботи і роботи очолюваного Керівником закладу,  підвищення професійної кваліфікації.

 

За виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці,  доплата за вислугу років залежно від стажу роботи, який дає право на встановлення вказаної доплати, допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу. 

 

За погодженням з Нікольською селищною радою Керівникові додатково можуть встановлюватись надбавки у межах наявних коштів на оплату праці.

 

Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні відповідно до законодавства, а також додаткова оплачувана відпустка за роботу з ненормованим робочим днем тривалістю 7 календарних днів, згідно умов Колективного договору, що діє в Закладі культури.  Керівник визначає час і порядок використання своєї  відпустки за погодженням із Нікольською селищною радою.

 

Крім умов матеріального забезпечення, передбачених пунктами 13 – 14 Контракту, Керівнику можуть бути встановлені інші умови оплати праці, що не заборонені чинним законодавством.

 

Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні відповідно до законодавства, а також додаткова оплачувана відпустка за роботу з ненормованим робочим днем тривалістю 7 календарних днів, згідно умов Колективного договору, що діє в Закладі культури.  Керівник визначає час і порядок використання своєї  відпустки за погодженням із Нікольською селищною радою.

 

Крім умов матеріального забезпечення, передбачених пунктами 13 – 14 Контракту, Керівнику можуть бути встановлені інші умови оплати праці, що не заборонені чинним законодавством.

 

Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

 

Нікольська селищна рада                                          КЗ Нікольська публічна бібліотека                        

                                                                                      Нікольської селищної ради

                                                                                     Донецької області

 

Селищний голова    Василь МІТЬКО                      Директор Ірина ПОВЄТКІНА