Відповідно до  Порядку використання коштів обласного бюджету, власникам великої рогатої худоби, які утримують дві та більше корів, передбачено часткове відшкодування вартості придбаних у 2020 році установок індивідуального доїння молока.

 

       Власникам корів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості установки, необхідно протягом  вересня-листопада 2020 року подати  до департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації за адресою вул. Машинобудівників, 20, 3 поверх, кім. № 42, м.Краматорськ, 84313 наступні документи:

 

- заяву про надання часткового відшкодування вартості придбаної установки індивідуального доїння молока за формою, передбаченою Порядком;

- копії паспортів великої рогатої худоби;

- копії платіжних документів, підтверджуючих придбання установки;

- копії технічної  документації на установку (із зазначенням її індивідуального серійного номера) та гарантійного талону;

-  копію паспорту громадянина України (для фізичних осіб);

- копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи і мають відмітку у паспорті);

 - згоду на обробку персональних даних;

-  довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок;

-  довідку, видану банківською установою, в якій відкрито рахунки, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;

- письмове зобов’язання власника корів повернути кошти обласного бюджету, одержані для часткового відшкодування вартості установки, у разі невиконання вимог, передбачених Порядком.

 

        Отримати більш детальну інформацію можливо за телефоном: (0626) 42-01-20,  42-01-21.

 

 

        Нікольський селищний голова                                                                                             О.Мендрин