Які документи посвідчують особу?

 Відповідно до ст. 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:

а) паспорт громадянина України;

б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

в) дипломатичний паспорт України;

г) службовий паспорт України;

ґ) посвідчення особи моряка;

д) посвідчення члена екіпажу;

е) посвідчення особи на повернення в Україну;

є) тимчасове посвідчення громадянина України;

2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

а) посвідчення водія;

б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

в) посвідка на постійне проживання;

г) посвідка на тимчасове проживання;

ґ) картка мігранта;

д) посвідчення біженця;

е) проїзний документ біженця;

є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

 

- Які функції адміністратора центру надання адміністративних послуг?

Статтею 13 Закону України «Про адміністративні послуги» визначено, що

Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

3) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

 

- Хто здійснює розгляд та приймає рішення за заявами, які подані адміністратору центру надання адміністративних послуг?

Відповідно до ст. 9. Закону України «Про адміністративні послуги» адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг. 

Адміністративні послуги в електронній формі надаються через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. 

За ст. 1 зазначеного Закону суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Таким чином, розгляд та прийняття рішення за заявами, які подані адміністратору центру надання адміністративних послуг здійснюється відповідним суб’єктом надання адміністративної послуги.

 

- Що таке безоплатна правова допомога?

Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає порядок надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога, суб’єктами права на яку є усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, включає такі види правових послуг, як надання правової інформації;  консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних), а також надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатну первинну правову допомогу надають місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги/бюро правової допомоги усім громадянам України, які перебувають під юрисдикцією України

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюють регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

·      особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує   двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб,   які  належать до основних соціальних і демографічних груп населення;

·      інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що   не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

·      дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які перебувають у складних   життєвих обставинах, дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

·        внутрішньо переміщеним особам;

·        громадянам України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;

·       особам, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт;

·       особам, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються   затриманими;

·       особам, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

·   особам, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом   для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;

·       особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні     військовослужбовців або обмеження волі;

·       особам, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового         або  тимчасового захисту;

·       ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,   гарантії  їх соціального захисту";

·       особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

·       особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

·     особам, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку   поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

·   особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання  фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

·      особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

·      особам, реабілітованим відповідно до законодавства.

     (джерело сайт Міністерства)

 

- Виписка або витяг?

Відомості з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надаються у виді виписки та витягу.

Виписка з Єдиного державного реєстру надається державним реєстратором у паперової формі за результатом проведеної державної реєстрації, на аркушах формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора або печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку якщо державним реєстратором є нотаріус).

Виписка з Єдиного державного реєстру формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу - підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи;

Витяг з Єдиного державного реєстру надається у паперовій формі державним реєстратором, уповноваженою особою центру надання адміністративних послуг, нотаріусом, на аркушах формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків та без проставляння підпису і печатки;

Витяг з Єдиного державного реєстру - документ, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

Витяг з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається через портал електронних сервісів виключно за умови реєстрації користувача на відповідному порталі (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch).

Відомості з Єдиного державного реєстру надаються за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру у паперовій або електронній формах та мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на Єдиний державний реєстр.

 

- Куди слід звертатися для того, щоб зареєструвати місце проживання?

Для реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання необхідно звернутися в Центр надання адміністративних послуг  виконавчого комітету Нікольської селищної ради.

- Де отримати довідку про склад сім’ї?

Довідки про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб видає Центр надання адміністративних послуг  виконавчого комітету Нікольської селищної ради та старости.

 

- Які вимоги до документів призовників та військовозобов’язаних при реєстрації місця проживання?

Відповідно до статті 37 п. 3 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» призовники та військовозобов’язані після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

Згідно зі ст. 38 п. 2 абзац 1 цього  Закону органи виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію місця проживання чи перебування осіб зобов’язані здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання або перебування.

Якщо військовозобов’язаний або призовник, який прибув з другої місцевості, був знятий з військового обліку у військовому комісаріаті за місцем попереднього місця проживання (перебування), реєстрація місця проживання військовозабов’язаних здійснюється лише в разі наявності в військово-облікових документах позначки про перебування на військовому обліку за місцем майбутнього проживання або перебування.

Зняття з реєстрації здійснюється лише за умови відмітки військового комісаріату про зняття з військового обліку. 

 

- Куди слід звертатися для того, щоб зареєструвати місце проживання?

Для реєстрації місця проживання слід звернутися до органів реєстрації (ЦНАП Нікольської ОТГ) або здійснити за допомогою сервісу «ОРГАНИ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ»

 - Чи можливо знятися з реєстрації місця проживання з іншого міста?

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» орган  реєстрації - виконавчий орган сільської, селищної або міської  ради, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

  - Чи може власник житла самостійно зняти з реєстрації осіб, які зареєстровані у цьому житловому приміщенні?

Це залежить від того, на яких підставах ці люди там проживають (зареєстровані). Якщо існує, наприклад, рішення суду, що дає право комусь жити в певному приміщенні, то право на проживання зберігається то тих пір, поки це рішення є чинним.

Якщо люди зареєстровані в приміщенні на основі договору оренди, то, відповідно, право на реєстрацію зберігається за ними до закінчення терміну договору. Після цього власник житла може їх зняти з реєстрації місця проживання. А також, до закінчення терміну дії договору, за рішенням судових органів.

Якщо реєстрація здійснювалася на підставі згоди власника житла, зняття з реєстрації без згоди особи здійснюється на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права користування житловим приміщенням, про виселення або про зняття з реєстрації місця проживання. (джерело https://dmsu.gov.ua)

 

- Скільки часу дається людині, яка переїхала на нове місце для того, щоб зареєструватися?

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

 

- Як реєструються новонароджені діти?

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»  батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

За бажанням батьків, документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини можуть бути подані до органів ДРАЦС одночасно з державною реєстрацією народження дитини.

 

- У зв’язку з декомунізацією, у багатьох громадян змінюються адреси. Чи повинні вони проставити в паспортах нові штампи?

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»  тільки за бажанням. Якщо громадянин хоче або йому це для чогось потрібно, він має можливість звернутися до ЦНАП Нікольської ОТГ та змінити інформацію в паспорті. Це робиться безкоштовно.

 

- Яку інформацію я можу отримати з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?

Відповідно до п 4. Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 р. № 1127 Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні в ньому, а також відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Інформація з Державного реєстру прав за бажанням особи, яка отримує таку інформацію, може містити, крім відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб’єкта або об’єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.

 

- Як отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та який вона має вигляд?

Відповідно до 2. Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затверджені постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 р. № 1127 інформація з Державного реєстру прав надається за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру у паперовій або електронній формі, що має однакову юридичну силу та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі — державний реєстратор).

За п 3. Порядку інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації прав, адміністратором центру надання адміністративних послуг, нотаріусом або його помічником.

Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається через веб-портал Мін’юсту

 

- Чи можу я отримати інформацію якщо об’єкт знаходиться поза межами Нікольської ОТГ?

Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна. 

 

- Як дізнатися, яким нерухомим майном я володію або дізнатися про власника нерухомого майна?

Звернутися до Центру адміністративних послуг Нікольської ОТГ або на веб-портал Мін’юстута отримати  Інформацію з Державного реєстру прав.

Відповідно до п 4. Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 р. № 1127, інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні в ньому, а також відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Інформація з Державного реєстру прав за бажанням особи, яка отримує таку інформацію, може містити, крім відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб’єкта або об’єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.

 


Фото без опису