Головне управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що Електронний кабінет – це найбільш популярний сервіс ДПС, який є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом.

Електронний кабінет надає безконтактні способи взаємодії платників податків та контролюючих органів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Просте логічне програмне забезпечення максимально спрощує адміністрування податків та взаємодію з представниками податкової служби. Значною мірою зменшується й адміністративне навантаження на контролюючі органи, а також знижуються витрати на комунікацію у паперовій формі. Він являє собою персональне автоматизоване робоче місце платника податків, доступ до роботи в якому здійснюється з будь-якого комп’ютера, підключеного до Інтернету, шляхом автентифікації з використанням електронного цифрового підпису. Переваги Електронного кабінету платника податків - це можливість працювати на безоплатній основі та у будь – який час, отримувати необхідну інформацію з органів ДПС  в режимі онлайн, можливість подання звітності в електронному вигляді, та основна перевага - це економія часу.

Призначення Електронного кабінету – надати платнику податків можливість реалізувати свої обов’язки та права у сфері оподаткування у режимі онлайн, зробити інформацію щодо кожного платника податків доступною та прозорою. Постійне розширення функціоналу Електронного кабінету зводить особисте спілкування з контролюючими органами до мінімуму, що, у свою чергу, убезпечує платника, особливо в умовах дії карантину, від близьких контактів, які можуть мати негативні наслідки для здоров’я.

Вхід до «Електронного кабінету» здійснюється за  адресою:  http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний веб портал Державної податкової служби України https://tax.gov.ua. 

Електронний кабінет складається із двох функціональних частин: відкрита (загальнодоступна) та приватна (особистий кабінет).

         Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікаційного електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних послуг. Для фізичних осіб в Електронному кабінеті об’єднано сервіси для громадян в окремий Е-кабінет для громадян, який надає можливість:

  • доступу до реєстраційних даних та даних про об’єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно, відомості про які надходять до ДПС з відповідних реєстрів інших державних органів);

  • доступу до сформованих податкових повідомлень – рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;

  • подання декларації про майновий стан і доходи;

  • отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників;

  • отримати інформацію про наявність або відсутність у них податкового боргу;

  • самостійно внести зміни до державного реєстру, які вносять до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карки платника податків і мають відмітку у паспорті),  протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою № 5 ДР або заяви № 5ДРП.  Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших  документів, які підтверджують зміни таких даних. 

Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою Заяви за формою 5ДР або Заяви за формою № 5ДРП до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів. 

Фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, або внесенні відмітки до паспорта, у разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Заяві за формою № 5 ДР або заяві за формою № 5 ДРП, яке можливо бути встановлено після вашого звернення до контролюючого органу.

  Дізнатися про всі новації податкового законодавства можливо на офіційних сторінках ГУ ДПС у Донецькій області, або за адресою: 87000, Донецька область, смт. Нікольське, вул. Свободи, 128 (Нікольська ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області).

Фото без опису