Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2021-2022 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 січня 2021 року № 7/5-2, направлена на створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, в тому числі за рахунок надання фінансової підтримки з обласного та місцевих бюджетів.

         На сьогодні розробляється нова сучасна концепція розвитку економіки Донецької області та порядок використання у 2021 році коштів обласного бюджету, передбачених для надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів за напрямками. Одним з напрямків вищезазначених концепцій та порядку є розвиток сільськогосподарського сектору в регіоні, який стане основою для створення трьох рівновіддалених територіальних «харчових кластерів» (північний, центральний, південний) замкнутого циклу з використанням енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії. Це дозволить створити додаткові робочі місця, збільшити виробництво регіональних продовольчих товарів та розширити базу оподаткування в територіальних громадах.    

         З огляду на вищевикладену інформацію пропонуємо представникам малого та середнього підприємництва надати свої пропозиції (у разі наявності проєкти), які передбачають замкнутий цикл з використанням енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії.