З метою забезпечення своєчасного задоволення потреб роботодавців у працівниках, якісного підбору кадрів та вирішення проблемних питань працевлаштування безробітних,  нагадуємо про необхідність дотримання норм законодавства про зайнятість населення в частині подання до Державної служби зайнятості звітності за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» (пп.4 п.3 ст.50 Закону України про зайнятість населення»).

Форма № 3-ПН заповнюється роботодавцями та подається до базового центру зайнятості незалежно від  свого місцезнаходження, за наявності попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії.

Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

Актуальність зазначених у формі № 3-ПН вакансій уточнюється базовим центром зайнятості не рідше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв’язку.

Роботодавець визначає вид звітності - первинна або уточнювальна.

Первинна звітність подається з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії).

Уточнювальна звітність подається в разі необхідності на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо. При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади).

Запрошуємо  роботодавців до плідної співпраці під гаслом «Професійно! Якісно! Надійно!»

Фото без опису