Все більшої популярності набуває дуальна форма навчання, яка впроваджена і для здобуття професії безробітними громадянами.

Дуальна форма здобуття професійної освіти – це спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві.

За українським зразком , «дуальна форма здобуття освіти» — це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти.

Тобто це той випадок, коли в підготовці фахівців бере участь і навчальний заклад, і підприємство (установа, організація).

Сутність такої системи полягає у тісній взаємодії підприємства та навчальних закладів на основі соціального партнерства, де обидві сторони є рівноправними партнерами, які розробляють та координують навчальний процес, здійснюють контроль за його результатами.

Переваги у такому навчанні є як для безробітного, так і для роботодавця. Безробітний гарантовано отримає роботу, адаптується до трудового колективу та зрозуміє специфіку роботи. Роботодавець отримає працівника, який буде навчений відповідно до вимог конкретного робочого місця.